« strona główna

Cennik opłat

 

CENNIK DOBOWYCH(A)
OPŁAT NA RYNKU HURTOWYM
 
 
SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH,
CYTRUSÓW I WARZYW IMPORTOWANYCH
 
LP
WYSZCZEGÓLNIENIE
Opłata rynkowa
Oplata wjazdowa(B)
1
Z pojazdu o tonażu do 1 t (w tym osobowych)
200 zł
5 zł
2
Z pojazdu o tonażu od 1 t do 3 t
500 zł
5 zł
3
Z pojazdu o tonażu powyżej 3 t
1000 zł
5 zł
 
SPRZEDAŻ KRAJOWYCH PŁODÓW
ROLNYCH, OWOCÓW I WARZYW
 
LP
WYSZCZEGÓLNIENIE
Opłata rynkowa
Opłata wjazdowa(B)
4
Opłata za zajęcie stanowiska:(C,E)
Warzywa, owoce, płody rolne – pojazd o ład. do 5t
Warzywa, owoce, płody rolne -pojazd o ład. do 5t nieposiadający rezerwacji
Warzywa, owoce, płody rolne – pojazd o ład. pow. 5t(D)
Warzywa, owoce, płody rolne - pojazd o ład. pow. 9t(D)
 
50 zł
75  zł
 
100 zł
500 zł 
 
5 zł
5 zł
5 zł
 5 zł
5
Opłata za zajęcie każdego rozpoczętego 1 m ² powierzchni handlowej (C)
50 zł
 
6
Opłata za zajęcie Specjalnego Miejsca Handlowego (SMH)
500 zł
5 zł
7
Opłata wjazdowa (B)
 
5 zł
8
Opłata za prowadzenie sprzedaży obnośnej artykułów rolnych, ogrodniczych, spożywczych, przemysłowych i innych nieujętych
300 zł
5 zł
9
Kaucja za handel słonecznikiem i warzywami z rodziny kapustowatych
100 zł
 
 
 Inne opłaty zgodnie z Regulaminami obowiązującymi na rynku.

 

POSTANOWIENIA DODATKOWE
-         Opłatę wjazdową i rynkową uiszcza się od każdego pojazdu za każdorazowy wjazd.
-         W przypadku trudności w określeniu czy dany pojazd wjeżdża z towarem czy po towar stosuje się stawkę jak dla pojazdu z towarem na sprzedaż.
-         Wjazd na teren rynku jest równoznaczny z zapoznaniem się z regulaminem Z.C.H. ROLHURT (dostępnym na bramie wjazdowej, w biurze kierownika rynku i biurze Z.C.H. ROLHURT)
-         Na terenie Z.C.H. ROLHURT obowiązuje zakaz obrotu nieautoryzowanymi nośnikami optycznymi zawierającymi materiał muzyczny, filmowy i komputerowy.
 
ADoba liczona od godziny 1400 do 1400
B Opłata wjazdowa za 1szt. pojazdu (płatna przy wyjeździe)
C W przypadku zajęcia większej ilości stanowisk opłaty sumują się
D Bez wykupionej rezerwacji
E Opłata zależna od tonażu i rodzaju pojazdu 
Cennik obowiązuje od dnia 24.05.2017 r.

 

Kontakt z nami

Facebook